hypericon photos

HyperiCon Photos*

* please tell me of any misidentifications!

[eta – Mike Oliveri‘s photos]